Orální imunoterapie a burské oříšky

respiro 1Potravinové alergie jsou časté a krom vyhýbání se alergenu se toho nedá moc nabídnout – samozřejmě krom řešení vlastní alergické reakce, když nastane. Burské oříšky jsou běžným alergenem.  Nejde jen o přímou konzumaci oříšků, pohled na obal mnoha potravinářských výrobků odhalí ve složení „stopy“ nebo „malé množství“ i tam, kde by to člověk nečekal, a to nejen u sladkostí.

Orální imunoterapie se zkoušela i zde. Výsledky byly slibné, ale pocházely z malých a metodologicky nedotažených prací. Takže studie, která se dostala až do prestižního The Lancet je v tomto ohledu vítaným příspěvkem do diskuse.

STOP II je nezaslepená randomizovaná studie II. fáze klinického výzkumu. Devětadevadesát dětí dostávalo nejprve půl roku buď orální imunoterapii (do dávky 800 mg proteinu z burských oříšků), nebo nic. Alergen dostávali účastníci v podobě odtučněné moučky z oříšků. Pak podstoupily obě skupiny dvojitě slepé a placebem kontrolované vystavení alergenu. Celkem u 91 % dětí došlo k desentizaci až na úroveň 800 mg (odpovídá to pěti oříškům), 24 z 39 dětí se dostalo na úroveň 1400 mg. V kontrolní skupině to nebyl nikdo. Nežádoucí účinky se objevily u pětiny dětí, u jednoho z účastníků došlo dvakrát k domácímu podání adrenalinu, ze studie odstoupil. Ostatní nežádoucí účinky se týkaly většinou gastrointestinálního traktu (nauzea, zvracení, svědění v ústech), objevily se také nežádoucí účinky souvisejí s respirací (hvízdání u 21 účastníků, v přepočtu na podané dávky to bylo 0,41 % dávek). Sledovala se také kvalita života pečovatelů; zlepšila se.

Ačkoliv je studie větší, i tentokrát určité výhrady k metodologii zůstávají. Rekrutace probíhala prostřednictvím pacientských sdružení, což přeci jen není úplně náhodně vybraná populace. Chybělo maskování a nejvyšší dávka (1 400 mg) je poměrně nízká. Slibný výsledek na některé otázky neodpovídá: není jasné, zda lze dosáhnout tolerance a na jak dlouho, zda je možné terapii přerušit a jak dlouho efekt přetrvává, jaký nosič se má použít a jak vysoká dávka alergenu. Ale podstatným závěrem je, že má smysl si tyto další otázky klást.

Anagnostou K, Islam S et al. Assessing the efficacy of oral immunotherapy for the desensitisation of peanut allergy in children (STOP II): a phase 2 randomised controlled trial. The Lancet 2014; 383: 1297-1304

Greenhawt MJ. STOPping peanut allergy: the saga of food oral immunotherapy. The Lancet 2014; 383: 1272-1274