Vitamin D astmatikům nepomohl

Podávání vitaminu D astmatikům nepomohlo, a to ani těm, u nichž byla zjištěna jeho snížená hladina. Za studií, která srovnávala vitamin D3 a placebo, stálo opakované zjištění, že astmatici s nízkými sérovými hladinami 25-hydroxyvitaminu D, mají vyšší hyperreaktivitu dýchacích cest, horší plicní funkce, vyšší frekvenci exacerbací a horší odpověď na kortikosteroidy.

V každé sledované skupině bylo přes 200 pacientů a vitamin D (nebo placebo) dostávali přes půl roku (28 týdnů). Primárním cílem bylo selhání terapie (podstatné zhoršení plicních funkcí, hospitalizace, vysoká potřeba úlevové terapie), sekundárních cílů bylo celkem 14, např. exacerbace astmatu, hyperreaktivita dýchacích cest, kvalita života, dávka kortikoidů atd. Rozdíl ve výsledcích obou skupin zaznamenali autoři pouze u dávky kortikosteroidu. Ten byl sice signifikantní, ale klinicky sotva významný (14,9 μg ciclesonidu na den). Takže v tuto chvíli nelze podávání vitaminu D astmatikům doporučit.

Castro M, King TS et al. Effects of vitamin D3 on asthma treatment failures in adults with symptomatic asthma and lower vitamin D levels. The VIDA randomized clinical trial. JAMA 2014; 311: 2083-2091