Domácí zvířata a astma: ano, či ne?

Tradiční opatrný přístup se k soužití astmatika se zvířaty staví odmítavě. Postupně se začaly objevovat hlasy naznačující, že příliš úzkostlivý přístup může naopak riziko astmatu zvýšit. Studií na toto téma existuje víc, výsledky si ale odporují.

Nově publikovaná studie vycházející z dat švédského registru dětí narozených v letech 2001 – 2010 podporuje hypotézu, že kontakt se zvířaty v 1. roce života dítěte (v případě švédského výzkumu šlo o psy nebo hospodářská zvířata) riziko astmatu u dětí snižuje.

Analýza zahrnula více než 375 tisíc dětí předškolního věku a přes 275 tisíc školáků. Kontakt se psem v prvním roce života dítěte byl spojen s nižším rizikem astmatu ve školním i předškolním věku (OR 0,87; 95% CI, 0,81 – 0,93), ale ne u dětí do tří let. Kontakt s hospodářskými zvířaty měl podobný, ale silnější efekt (OR 0,48; 95% CI, 0,31 – 0,76); zkoumaná populace byla ovšem výrazně menší, i ve Švédsku je běžnější mít doma psa než koně.

Dalo by se shrnout, že pokud je rodina v radostném očekávání budoucího potomka, není nutné se zvířat v domácnosti zbavovat, spíše naopak. Studie ovšem nic neříká o tom, zda je vhodné zvíře pořídit dítěti, které už astma má.

 

 

Fall T, Lundholm C et al. Early exposure to dogs and farm animals and the risk of childhood asthma. JAMA Pediatr 2015; 169: e153219