Zkušenosti z Británie: zákaz kouření snížil novorozeneckou úmrtnost, omezení dopravy vliv na astma nemělo

Zavedení legislativy omezující kouření bylo ve Spojeném království spojeno s poklesem počtu potratů o 7,8 %, snížením novorozenecké úmrtnosti o 7,6 % a snížením počtu novorozenců s nízkou porodní vahou o 3,9 %. Zjistila to studie sledující šestnáctileté období do roku 2011 – celkem to bylo 10 milionů porodů. Zmiňovaná legislativa proti kouření byla zavedena v roce 2007.

Naopak tzv. Low Emission Zones v Londýně, tedy opatření regulující dopravu s cílem snížit množství emisí pocházejících z dopravy, nemělo pozitivní dopad na výskyt respiračních a astmatických symptomů u dětí, alespoň podle dotazníkového šetření mezi rodiči osmi a devítiletých školáků z východního Londýna.

 

 

Been JV, Mackay DF et al. Impact of smoke-free legislation on perinatal and infant mortality: a national quasi-experimental study. Sci Rep 2015; doi: 10.1038/srep13020

Wood HE, Marlin N et al. Effects of air pollution and the introduction of the London Low Emission Zone on the prevalence of respiratory and allergic symptoms in schoolchildren in East London: a sequential cross-sectional study. PLOS One 2015; doi: 10.1371/journal.pone.0109121