Omezení kouření na veřejnosti, astma a předčasné porody

Efekt legislativy omezující kouření na kardiovaskulární onemocnění prokázán byl. Autoři nové rozsáhlé metaanalýzy se zaměřili na děti, výskyt astmatu, na předčasné porody a také na nízkou porodní váhu.

Při srovnání období před a po zavedení legislativy našli pozitivní efekt – asi 10 % snížení počtu předčasných porodů a přibližně stejné snížení počtu hospitalizací pro astma. Skoro by se chtělo říct, že se to vyplatí hned dvakrát. S porodní vahou se nic nestalo.

V naší historii hrála opakovaně podstatnou úlohu Kutná Hora, a nebyly v tom vždycky jen doly stříbrné. Je těžké se zbavit pocitu, že svou roli má i zde. Třeba ale důsledná legislativa chránící nekuřáky dorazí i k nám.

Tan CE, Glantz SA. Association between smoke-free legislation and hospitalizations for cardiac, cerebrovascular, and respiratory diseases: a meta-analysis. Circulation 2012; 126: 2177-2183

Been JV, Nurmatov UB et al. Effect of smoke-free legislation on perinatal and child health: a systematic review and meta-analysis. The Lancet 2014; 383: 1549-1560