Elektronické cigarety mohou být prvním krokem ke kouření tabáku

Zatímco u nás diskutujeme o tom, že by v malých obcích s jedinou hospodou mělo být kouření v takovém zařízení povoleno, Američané si kladou otázku, zda by se přísná regulace kouření měla vztahovat i na cigarety elektronické. Důvodů k obavám je víc. První souvisí s tím, že by elektronické cigarety mohly dospívající dovést ke kouření cigaret klasických. Dalším argumentem je obava, že by uvolnění použití elektronických cigaret mohlo vrátit kouření do veřejných prostor a s tím i představu, že kouření je běžné. A samozřejmě je tu také možnost přímého negativního vlivu na zdraví (např. v souvislosti s dlouhodobou expozicí propylenglykolu nebo jiným látkám obsaženým v náplních e-cigaret).

Dat je zatím málo. Studie samozřejmě existují, ale jen observační a krátkodobé. I tam se ovšem objevují náznaky, že e-cigarety mohou být branou k cigaretám klasickým. To potvrzuje i nové sledování, které má jako jedno z mála k dispozici dlouhodobé sledování efektu u amerických teenagerů. Zkušenost s e-cigaretami byla opravdu spojená s častější pozdější zkušeností s klasickými cigaretami, resp. tabákovými výrobky (OR 2,73; 95% CI 2,00 – 3,73). Po stránce interpretace je trochu potíž právě s tou „zkušeností“. Studie nekvantifikovala spotřebu, takže není jasné, jestli je „zkušenost“ jen pokus nebo dlouhodobější záležitost. I tak se ovšem regulace e-cigaret v USA chystá.

Než my si poradíme s regulací kouření klasického, bude už v otázce e-cigaret nejspíš jasno.

 

 

Rigotti NA. e-cigarette use and subsequent tobacco use by adolescents. New evidence about a potential risk of e-cigarettes. JAMA 2015; 314: 673-674

Leventhal AM, Strong DR et al. Association of electronic cigarette use with initiation of combustible tobacco product smoking in early adolescence. JAMA 2015; 314: 700 – 707