Adherence k léčbě a teenageři

Adherence k léčbě u dětí závisí pochopitelně na rodičích a nepřekvapuje, že s dospíváním se situace zhoršuje. U inhalačních kortikosteroidů se uvádí adherence většinou pod 50 %. Skupina holandských autorů z univerzity v Utrechtu se snažila zjistit víc – kromě důvodů také možnosti zlepšení, včetně využití moderních technologií (aplikací pro chytré telefony, videa atp.).

Šetření provedli formou skupinových rozhovorů. Jako nejčastější důvod pro špatnou adherenci se objevilo prosté zapomínání a podstatná zůstává i role rodičů (připomínání). Dotazovaní také uváděli jako vhodnou nějakou aplikaci pro telefony, která by užívání připomínala. To vyznívá spíš jako výmluva, protože něco podobného existuje jako funkce u mobilních telefonů dlouhé roky. Důležitá je zřejmě podpora skupiny, protože časté bylo přání sdílet zkušenosti s dalšími lidmi podobného věku. Objevil se také stesk na počet aplikací za den a možnost snadného přístupu k informacím u odborníka (např. on-line dotazy). Celé to vypadá spíš jako něco, za co se dospívající stydí a pomohlo by, kdyby inhalační steroidy byly cool.

 

 

Koster ES, Philbert D et al. “I just forget to take it”: asthma self-management needs and preferences in adolescents. Journal of Asthma 2015; 52: 831-837