Souvislosti kardiovaskulárních komorbidit a CHOPN

CHOPN na sebe strhává stále větší pozornost. Nemocných s touto diagnózou přibývá, rostou tedy pochopitelně náklady na léčbu. Překvapivé jistě není, že nejdražší jsou hospitalizace a že náklady dále dramaticky rostou v případě komorbidit. Výsledky hospitalizací navíc nejsou právě optimistické, desetina pacientů hospitalizovaných pro akutní exacerbace CHOPN umírá během hospitalizace a třetina nemocných se do nemocnice do 6 měsíců vrátí.

Skupina španělských autorů se pokusila o nový pohled na věc. Analyzovali data 5 447 pacientů hospitalizovaných pro akutní exacerbaci CHOPN. Skoro u dvou třetin těchto pacientů existovala nějaká závažná komorbidita, nejčastěji šlo o diabetes, chronické srdeční selhávání, ischemickou chorobu srdeční a nemoci periferních cév. Autoři využili existující veřejně dostupné databáze jako je Cytoscape nebo DisGeNet a hledali vztahy mezi CHOPN a komorbiditami na klinické, genetické a molekulární úrovni. Pro chronické srdeční selhání, diabetes, choroby ledvin a ICHS takové vztahy našli a došli k závěru, že jde o překrývání patofyziologických procesů vaskulárních a zánětlivých. U jiných komorbidit (např. nemocí pojivových tkání nebo jaterních onemocnění) podobné souvislosti nenašli.

Protože běží několik studií, které sledují kombinaci cílů kardiovaskulárních a cílů vztahujících se k CHOPN, určitě se ještě se vztahem CHOPN a kardiovaskulárních chorob setkáme.

 

 

Faner R, Gutiérrez-Sacristán A et al. Molecular and clinical diseasome of comorbidities in exacerbated COPD patients. Eur Respir J 2015; 46: 1001 – 1010

Sin DD. Should COPD stand for “comorbidity-related obstructive pulmonary disease”? Eur Respir J2015; 46: 901 – 902