Kontakt

COLATORIUM.CZ

Vydává 25PUBLISHING s.r.o., Radlická 55, 150 00  Praha 5, IČO: 24125172, DIČ: CZ24125172, číslo účtu: 43-9850460207/0100.

Zapsán do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 20930.

 

Redakce
Eva Zoubková
tel.: 731 503 984
e-mail: eva.zoubkova@25publishing.cz

Inzerce
Andrea Chybíková
tel.: 775 949 593

 

Napsat komentář