Pasivní kouření a astma u dětí

O tom, že cigaretový kouř může být spouštěčem exacerbací astmatu, se ví. Studií na toto téma existuje řada. Tým z kalifornské Mayo Clinic analyzoval dostupná data ve snaze tento vliv kvantifikovat.

Výsledná metaanalýza ukazuje, že u dětí vystavených pasivnímu kouření roste riziko hospitalizace pro astma o 85 %, riziko návštěvy pohotovosti o 2/3 a riziko výskytu hvízdání o třetinu. Signifikantní je také pokles poměru FEV1 a FVC.

Kolik podobných studií asi ještě bude muset vyjít, než se pohne naše legislativa…

Wang

 

Z, May SM et al. Effects of secondhand smoke exposure on asthma morbidity and health care utilization in children: a systematic review and meta-analysis. Annals of Allergy, Asthma & Immunology 2015; 115: 396-401.e2