Dětská obezita a astma

inhalační kortikosteroidyObezita jako rizikový faktor ve vztahu k astmatu byla zkoumána opakovaně. U dětí rovněž existuje vztah mezi BMI a astmatem, s nárůstem BMI každý rok od diagnózy astmatu. Obézní astmatické děti mají víc symptomů a větší pravděpodobnost návštěvy pohotovosti nebo hospitalizace. Američané potřebují z praktického hlediska sledovat i rozdíly mezi rasami. U černochů i hispánců je prevalence astmatu v dětském věku vyšší; mají také častěji nadváhu a nadváha má u nich větší negativní dopad na plicní funkce. V této souvislosti se otevírají i jiné otázky. Vyšší výskyt obezity může mít vztah k socioekonomické situaci, takže je otázka, co je na začátku kruhu horší sociální situace, obezity a astmatu.

Přesvědčivá data o tom, že by astma způsobovalo obezitu, neexistují, ale další data o tom, že obezita je rizikovým faktorem pro vznik astmatu se objevují.

Spojení obezity a astmatu nemusí souviset zdaleka jen mechanicky, u obezity jsou vyšší hladiny cytokinů jako je leptin a TNF-α, v myších modelech se zvyšovalo množství interleukinu-17 v plicích. V každém případě je redukce hmotnosti vítaná, ale obtížně dosažitelná, mimo jiné proto, že se cvalíkům s astmatem do pohybu moc nechce – kvůli astmatu a třeba kvůli obavám rodičů. Kruh se tím uzavírá.

Přehledný článek o celé problematice je k nalezení v květnovém čísle JAMA, jen literaturu a odkazy musí čtenář z textu pracně vyzobávat.

Hampton T. Studies probe links between childhood asthma and obesity. JAMA 2014; 311: 1718-1719

Lang JE. Obesity and asthma in children: current and future therapeutic options. Paediatr Drugs 2014; 16: 179-188