Kupóny pro matky v boji proti kouření

Kouření není zdravé. Řeklo by se, že souhlas s takovým výrokem je automatický; ale není. Stejně není automatické, že budoucí matky přestanou kouřit, protože negativní dopad na dítě je prokázaný a dobře známý. V UK se odhaduje počet mrtvě narozených dětí v souvislosti s kouřením na 180 za rok, počet potratů asi na 5 000. Ve Skotsku udávala skoro čtvrtina (!) těhotných, že kouří. Jen každá desátá matka zkusila zdravotním systémem podporovaný systém na odvykání kouření a pouhá 3 % matek po 4 týdnech stále ještě nekouřila.

V Glasgow se pokusili navázat na menší americké studie a motivovat budoucí matky příslibem kuponů na nákupy – podle toho, jak daleko to s odvykáním dotáhly, mohly dostat až 400 liber. Přepočty jsou vždycky ošidná věc, ale pro představu při současném kursu koruny mluvíme o asi 15 000 Kč. Tato suma byla rozložená v čase (50 liber ve chvíli, kdy se žena v odvykacím centru zavázala nekouřit, dalších 50 liber po 2 týdnech nekouření, dalších 100 liber po 12 týdnech a posledních 200 liber kolem 36. týdne těhotenství). Nekouření se ověřovalo (hladinami CO v dechu a určením kotininu ve slinách a moči).

Zabralo to. Ženy, které dostaly nabídku kuponů, přestaly kouřit ve 22,5 %. Ženy, které dostávaly jen standardní podporu a poradenství pak v 8,6 %. Pozitivní zpráva je, že tento efekt přetrval dlouhodobě (při dotazování po roce).

Důležité jistě je, že se touto studií (znovu) prokázalo, jaký vliv má vhodná a dostatečná motivace – což poněkud narušuje představu kuřáka, který se svého zvyku prostě zbavit nemůže.

Na druhou stranu sami autoři rozvíjejí diskusi o tom, jak etický je přístup, kdy se pacientům za změnu životního stylu platí – ostatně i ve studii samotné se objevily pokusy na věc vyzrát a nechat si peníze i cigaretu.

Představuji si, jak by se podobný systém mohl zvrhnout – taková matka nekuřačka při první prohlídce oznámí, že kouří. Pak kouřit „přestane“ a vydělá si na kočárek. Naštěstí je u nás takový program nereálný, takže se nemusíme trápit debatou, zda taková představa je křivdou na českých maminkách.

 

Tappin D, Bauld L et al. Financial incentives for smoking cessation in pregnancy: randomised controlled trial. BMJ 2015; 350:h134