CHOPN není jen neléčitelná nemoc starých kuřáků

Roflumilast je inhibitor fosfodiesterázy-4 a podávání pacientům s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) nebo chronickou bronchitidou se zkoušelo s celkem příznivými výsledky. Studie REACT si kladla za cíl ověřit účinnost roflumilastu u pacientů s těžkou CHOPN, vysokým rizikem exacerbací a stávající kombinovanou léčbou (inhalační kortikoidy a LABA nebo trojkombinace inhalační kortikoidy, LABA a LAMA). Roflumilast, nebo placebo dostávali pacienti rok, v každé skupině jich byla skoro tisícovka.

Efekt na exacerbace byl pozitivní a nezávislý na podávání LAMA. Snížení počtu exacerbací se pohybovalo kolem 14 %. Tato hodnota mírně kolísala podle zvolené statistické metody – ach, ta statistika. Podobné to bylo se statistickou významností, té bylo hraničně (ne)dosaženo rovněž podle zvolené metody. Z praktického hlediska je zřejmě podstatná informace o tom, že oproti placebu se snížil počet exacerbací vyžadujících hospitalizaci asi o čtvrtinu.

Samozřejmě je otázka, jak ochotné budou pojišťovny platit takovou troj- či dokonce čtyřkombinační léčbu, navíc u diagnózy, která má nedobrou pověst stran prognózy a navíc je vnímaná jako něco, co postihuje jen staré kuřáky se špatnou adherencí k jakékoliv léčbě.

To ale není tak docela pravda. Ve stejném čísle The Lancet, ve kterém vyšla studie REACT, najdete úctyhodný přehled literatury (131 položek) s důkladným rozborem zaměřeným na rizikové faktory vzniku a rozvoje CHOPN. Samozřejmě vede kouření, to nikoho nepřekvapí. Podstatné ale je, že podstatnou roli hraje i kouření matky v těhotenství a expozice v dětství vůbec. Je tedy zřejmě nejvyšší čas poopravit zažitou představu, že si nemocní s CHOPN za vše mohou sami.

 

 

Martinez FJ, Calverley PMA et al. Effect of roflumilast on exacerbations in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease uncontrolled by combination therapy (REACT): a multicentre randomised controlled trial. The Lancet 2015; 385: 857-66

The Lancet. COPD: improving prevention and care. The Lancet 2015; 385: 830

Postma DS, Bush A, van den Berge M. Risk factors and early origins of chronic obstructive pulmonary disease. The Lancet 2015; 385: 899-909