Hornictví a vážné respirační choroby

Horník byl symbolem socialistického průmyslu, přestože používal zcela nesocialistický pozdrav Zdař Bůh. Privilegia spojená s prací v dolech jsou pryč. Fárání je práce nejen namáhavá a nebezpečná, ale zřejmě přináší i dlouhodobá zdravotní rizika.

Údaje nasbírané u více než 9 000 horníků z 31 amerických dolů ukazují zvýšené riziko úmrtí pro pneumokoniózy, chronickou obstrukční chorobu plic (a to i u nekuřáků) a také karcinomu plic. Jsou to těžce vydělané peníze.

Kolem dat se rozproudila debata o nutnosti data potvrdit dalším výzkumem, zejména u karcinomu plic. Takové riziko v souvislosti se zaměstnáním by v amerických podmínkách jistě mohlo znamenat nejednu žalobu. Zda jsou dlouhodobá zdravotní rizika součástí diskusí kolem odchodu českých horníků do předčasného důchodu, to se z médií odhadnout nedá. V každém případě není horníkům co závidět.

 

Graber JM, Stayner LT et al. Respiratory disease mortality among US coal miners; results after 37 years of follow-up. Occup Environ Med 2014; 71: 30-39