Jak dobře vyšetřují oftalmologové oční pozadí?

86265406-OFT-2-2014Vyšetření očního pozadí je do jisté míry subjektivní záležitost. Pochopitelně tu byly (a asi ještě budou) různé pokusy zjistit, jak moc přesní lékaři jsou a jak moc se jejich hodnocení stejného nálezu liší. Teď přišli s dalším takovým pokusem Australané. Do jejich studie zaměřené na diagnostiku glaukomu se mohl prostřednictvím webových stránek zaregistrovat každý (www.gone-project.com). Vlastní projekt GONE (Glaucomatous Optic Neuropathy Evaluation) předtím představili na různých akcích a v různých publikacích. Po registraci vyhodnocovali účastníci 42 vyobrazení. V době analýzy provedené pro publikovaný článek dokončilo celou baterii obrazů celkem 109 lékařů v předatestační přípravě, 51 oftalmologů bez další specializace a 37 specialistů na glaukom. Ti poslední sloužili jako expertní skupina.

Účastníci ve srovnání s expertním řešením poddiagnostikovali glaukom v necelé čtvrtině terčů (lékaři v přípravě 22,1 %, obecní oftalmologové 23,8 %). Přediagnostikování bylo méně časté (13 % lékaři v přípravě, 8,9 % obecní oftalmologové). Disky, které byly nejčastěji hodnoceny chybně, jsou k vidění přímo u článku. Pro správnou odpověď bylo nejdůležitější dobře vyhodnotit tloušťku vrstvy nervových vláken, ztrátu lemu, krvácení a vertikální poměr C/D. Nepřesnosti se nejčastěji vyskytovaly právě při nepřesném vyhodnocení uvedených parametrů (nejvíce při hodnocení vertikálního poměru C/D), u obecných oftalmologů k tomu přistupovalo ještě hodnocení peripapilární atrofie.

Australané teď budou na základě výsledků vyvíjet výukové pomůcky pro pregraduální i postgraduální vzdělávání.

Na test se stále můžete podívat. Registrace i vlastní stránky jsou v přehledné a jednoduché angličtině. Na každý obrázek máte 90 vteřin.

 

O’Neill EC, Gurria LU et al. Glaucomatous optic neuropathy evaluation project. Factors associated with underestimation of glaucoma likelihood. JAMA Opthalmol 2014; 132: 560-566