Antibiotiky proti diabetické retinopatii?

V malé studii (30 pacientů) zkoušel americko-dánský tým podávat po dva roky pacientům s těžkou neproliferativní nebo počínající proliferativní diabetickou retinopatií malou dávku doxycyklinu (50 mg denně). Cílem bylo ovlivnění zánětlivé složky diabetické retinopatie, protože některé předchozí práce zachytily u diabetické retinopatie projevy chronického zánětu. Od šestého měsíce až do ukončení studie byly jediným rozdílem hodnoty foveální citlivosti měřené pomocí FDB (Frequency Doubling Perimetry). Ty se u placebové skupiny zlepšily, u kontrolní mírně zhoršily. V žádném dalším parametru nedošlo k signifikantnímu rozdílu mezi skupinami.

Studie chtěla ověřit koncept, jinak malý rozsah nedovoloval přesnější analýzu rozdílů mezi skupinami – vlastně taková studie může jen naznačovat. Náznak je to pozitivní, takže se zřejmě dočkáme dalšího pátrání naznačeným směrem.

 

Scott IU, Jackson GR et al. Effect of doxycycline vs placebo on retinal function and diabetic retinopathy progression in patients with severe nonoproliferative or non–high-risk proliferative diabetic retinopathy. A randomized clinical trial. JAMA Ophthalmol 2014; 132: 535-543