Archiv pro rubriku: Editorial

Editorial 05/2014

Rok se blíží k závěru. Pro nás je to čas bilancování a plánů na rok příští. Možná bychom měli spíš říci, že je to čas balancování, protože hledání rovnováhy je rozhodující pro další osud našeho informačního newsletteru.

Vydali jsme se cestou, o které jsme přesvědčeni, že potřebnou rovnováhu nabízí. Vyslyšeli jsme volání po specifičtějším obsahu. Vznikla tedy speciální vydání pro alergologii a respirační onemocnění a také pro nemoci kardiovaskulární (nejde jen o úzce kardiologickou problematiku).

Tolik různých verzí Colatoria v současnosti nezvládneme pokrýt v papírové podobě tak, abychom mohli zůstat u záměru poskytovat vám takový informační servis zdarma. Testujeme tedy dva různé přístupy. Tématika alergologie a respiračních chorob je v plném rozsahu jen na webu, s aktualizací nejméně jednou měsíčně. To nejpodstatnější se k vám dostane v papírové verzi Colatoria jednou za tři měsíce. Kardiovaskulární tématiku vám naopak budeme přinášet primárně v papírové podobě, zpočátku jednou za 3 měsíce, s výhledem na rytmus jednou za dva měsíce. Stejnou frekvenci bude mít i „velké“ Colatorium zaměřené na primární péči a interní obory. Některé články pochopitelně tedy budou k přečtení v obou verzích Colatoria a pak samozřejmě v internetové verzi.

Hodně nám pomůže, pokud se zaregistrujete na našem webu. Registrace je zadarmo a umožní vám vybrat si co a v jaké podobě chcete dostávat.

Tolik praktické informace. A na závěr si dovolujeme popřát vám klidné svátky a do roku 2015 hlavně pevné zdraví. Kdo jiný by mohl takové přání ocenit víc než právě čtenáři Colatoria!

Editorial 02/2014 oftalmologie

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milé kolegyně a kolegové,

setkáváme se opět na stránkách Colatoria věnovaného oftalmologii. Snažili jsme se opět o tematickou pestrost a aktuálnost. Nejvíce pak o to, aby informace, které vám ze světa přinášíme, byly pro vás užitečné. To už jistě posoudíte sami.

Ale výběr aktuálních informací je jen jedno z dilemat, která řešíme. Dalším je formát. Jde o nalezení rovnováhy mezi tím, aby články byly dostatečně aktuální a dostaly se k vám s rozumným odstupem, mezi objemem informací, které dokážeme na stránky Colatoria dostat, a pak také finanční proveditelnosti a dlouhodobé udržitelnosti našeho nápadu. Nakonec jsme se rozhodli snížit počet papírových vydání na 4 ročně, ale zároveň častěji aktualizovat webový obsah – nejméně jednou měsíčně. Tak budeme moci zachovat určitou plynulost přísunu informací a přitom udržet počet podstatně dražších papírových verzí v udržitelném objemu.

Přístup na webové stránky www.colatorium.cz je bezplatný. Bezplatná je i registrace, která vám umožní například dostávat avíza o aktualizacích informací na webu.

Věříme, že nám tento krok umožní rychleji reagovat na některé nové zprávy a zároveň budeme moci zachovat papírový formát, který, jak víme, má svoje přednosti.