Editorial 02/2014 oftalmologie

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milé kolegyně a kolegové,

setkáváme se opět na stránkách Colatoria věnovaného oftalmologii. Snažili jsme se opět o tematickou pestrost a aktuálnost. Nejvíce pak o to, aby informace, které vám ze světa přinášíme, byly pro vás užitečné. To už jistě posoudíte sami.

Ale výběr aktuálních informací je jen jedno z dilemat, která řešíme. Dalším je formát. Jde o nalezení rovnováhy mezi tím, aby články byly dostatečně aktuální a dostaly se k vám s rozumným odstupem, mezi objemem informací, které dokážeme na stránky Colatoria dostat, a pak také finanční proveditelnosti a dlouhodobé udržitelnosti našeho nápadu. Nakonec jsme se rozhodli snížit počet papírových vydání na 4 ročně, ale zároveň častěji aktualizovat webový obsah – nejméně jednou měsíčně. Tak budeme moci zachovat určitou plynulost přísunu informací a přitom udržet počet podstatně dražších papírových verzí v udržitelném objemu.

Přístup na webové stránky www.colatorium.cz je bezplatný. Bezplatná je i registrace, která vám umožní například dostávat avíza o aktualizacích informací na webu.

Věříme, že nám tento krok umožní rychleji reagovat na některé nové zprávy a zároveň budeme moci zachovat papírový formát, který, jak víme, má svoje přednosti.