Nízkomolekulární heparin u rizikových těhotenství neprokázal přínos v prevenci

Trvalo to dlouho (jen rekrutace 12 let!), ale výsledky jsou na světě. Studie TIPPS (Thrombophilia in Pregnancy Prophylaxis Study) ověřovala teorii, že nízkomolekulární heparin preventivně podávaný ženám s trombofilií a nejvyšším rizikem následků v těhotenství (tedy s anamnézou žilní trombózy nebo anamnézou komplikací v těhotenství) zabrání dalším komplikacím. Mezi placebovou skupinou a skupinou, ve které ženy dostávaly dalteparin, nebyl ve výsledcích žádný rozdíl. Podávání antitrombotik má tedy smyl po porodu, nikoliv preventivně v těhotenství.

Dlouhá doba rekrutace souvisela mimo jiné s tím, že se v některých centrech nepodařilo získat do studie ani jednu ženu, protože se preventivní podávání nízkomolekulárního heparinu stalo součástí standardní péče. Teď se ukazuje, že to bylo předčasné.

 

Rodger MA, Hague WH et al. Antepartum dalteparin versus no antepartum dalteparin for the prevention of pregnancy complications in pregnant women with thrombophilia (TIPPS): a multinational open-label randomised trial. The Lancet 2014; 384: 1673-1683

Gibson PS, Nerenberg KA. TIPPing practice away from anticoagulation in pregnancy. The Lancet 2014; 384: 1648-1649