Paracetamol může být nebezpečný v těhotenství

Dlouhodobé podávání paracetamolu matkám v těhotenství (tj. déle než 28 dnů) může mít vliv na plod. Podle norské studie kontrolované daty sourozenců k vyloučení jiných, rodinných vlivů, měly děti takových matek horší vývoj motoriky, komunikace a měly častější poruchy chování. U kratší expozice se vliv omezil jen na motoriku a byl také menší. Do analýzy byla zahrnuta všechna těhotenství v Norsku v letech 1999 – 2008. U ibuprofenu se podobný efekt neprokázal.

 

Brandlistuen RE, Ystrom E et al. Prenatal paracetamol exposure and child neurodevelopment: a sibling-controlled cohort study. Int J Epidemiol 2013; 42: 1702-1713