Měřením k větší aktivitě

Fyzická aktivita je pro pacienty s chronickou obstrukční chorobou plic mimořádně důležitá. Vlastně je to začarovaný kruh: potíže vedou pacienty k tomu, že se fyzické aktivitě vyhýbají, a to dále jejich stav zhoršuje.

V Chile v rámci tříměsíčního programu motivujícího pacienty s chronickou obstrukční chorobou plic k vyšší fyzické aktivitě vybavili polovinu účastníků jednoduchým krokoměrem, polovinu účastníků pouze povzbuzovali k tomu, aby se více pohybovali a aktivitu zaznamenávali do jednoduchého deníku. Na konci programu byla hodnocena kritéria fyzického stavu, a to nezávislým hodnotitelem, který neznal rozřazení do skupin. U skupiny s krokoměrem došlo u všech kritérií k výraznému zlepšení oproti kontrolní skupině (zvýšení aktivity o 3 080 kroků denně oproti 138 krokům denně, zlepšení šestiminutového testu chůzí o 12 m oproti zhoršení o 0,7 m atd.).

Když dáte lidem možnost průběžně měřit úspěchy, motivujete je určitě k větším výkonům. A také máte v ruce kontrolní mechanismus, pokud dojde na rozhovor o tom, jak moc se kdo snaží.

Jak tohle využít jinde? U obezity? U kouření?

 

Mendoza L, Horta P et al. Pedometers to enhance physical activity in COPD: a randomised controlled trial. ERJ 2014; doi 10.1183/09031936.00084514