Méně péče může znamenat více

Jistě, je to „jen“ observační studie, ale i tak to může být důležitý příspěvek do diskuse.

Až 2/3 pacientů, u nichž je diagnostikován infarkt myokardu s elevacemi ST (STEMI) má postiženo víc než jednu cévu koronárního řečiště. Má se při primární intervenci ošetřit víc cév najednou, nebo se má řešit jen céva „pachatelka“ – tzv. culprit vessel, céva způsobující ischemii nebo infarkt.

V osmi intervenčních centrech v Londýně se takových pacientů za 7 let (2004 – 2011) objevily skoro 4 000 (přesně 3 984). Výkon omezený na culprit lézi byl spojen s nižším výskytem závažných kardiovaskulárních příhod v průběhu hospitalizace a nižší mortalitou po roce sledování.

Podobné sledování nenahradí plnohodnotnou randomizovanou studii, ale jedná se o dlouhodobé a pečlivé sledování v běžné praxi a u velkého množství pacientů. Potvrzují se doporučení, že méně může někdy znamenat více.

 

Iqbal MB, Ilsley C et al. Culprit vessel versus multivessel intervention at the time of primary percutaneous coronary intervention in patients with ST-segment elevation myocardial infarction and multivessel disease. Real-world analysis of 3984 patients in London. Circulation 2014; 7: 936-943