Kvalita života chronických bronchitiků ve srovnání s pacienty s emfyzémem

Pokud se budeme držet nejjednoduššího dělení pacientů s chronickou obstrukční chorobou plic, tedy na pacienty s chronickou bronchitidou a na nemocné s emfyzémem, resp. chronickou obstrukcí dýchacích cest, bývá v obecném povědomí spojena horší kvalita života spíše se druhou jmenovanou skupinou.

Tým amerických autorů tuto představu zkoumal blíže s využitím dvou kohort z dříve realizovaných studií. K hodnocení použili dva dotazníky zaměřené na kvalitu života, jednoho specifického (St. George’s Respiratory Questionnaire) a jednoho obecného (36-ItemShort Form Health Survey).

V této analýze dopadli hůř pacienti s chronickou bronchitidou, hůře vnímali tíži svých příznaků a emocionální a sociální dopad choroby.

 

 

Meek PM, Petersen H et al. Chronic Bronchitis is associated with worse symptoms and quality of life than chronic airflow obstruction. Chest  2015; 148: 408-416