Tuberkulóza v Evropě

V nejnovější společné zprávě Evropské kanceláře WHO a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí se praví, že výskyt tuberkulózy v Evropě mírně klesá, ale ne natolik rychle, aby bylo možno dosáhnout původně stanovených cílů (vymýcení tuberkulózy do konce století). Zpráva shrnuje poslední dostupná úplná data, tedy rok 2013.

Při detailnějším pohledu zjistíme, že do evropské oblasti WHO patří také země bývalého Sovětského svazu, včetně zakavkazských a asijských republik. V těchto zemích je 85 % všech případů. V zemích EU je prevalence výrazně nižší. Jako určité varování může sloužit skutečnost, že některé velké evropské země zaznamenaly nikoliv pokles, ale stagnaci nebo dokonce mírný nárůst (Francie, Německo, Británie). Snad se u nás podaří zůstat mezi zeměmi s nejpříznivější situací v rámci kontinentu.

 

European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2014.