Zbytečná úmrtí na astma

Na lékařských fakultách se učívalo, že „na astma se neumírá“: záchvaty vypadají dramaticky, ale co by syntophyllin podaný do žíly neudělal, že? Za dvanáct měsíců od února 2012 zemřelo v Británii na astma 195 lidí. Royal College of Physicians (královská obdoba naší Lékařské komory) provedla v souvislosti s těmito úmrtími důvěrný průzkum. V 70 % se jednalo o pochybení v primární péči (v 59 % případů nebyli pacienti léčení podle guidelines, ve 47 % hrály úlohu faktory v preskripci, kterým se šlo vyhnout). Děti a dorost na tom byli hůř než dospělí pacienti.

Skoro polovina pacientů (45 %) nepřivolala v případě fatálního ataku pomoc, a také ji nedostalo. Pravděpodobně nebyli varováni, jak závažný stav může nastat. U dětí 70 % a ve skupině 10 – 19 let 83 % pacientů zemřelo dřív, než se dostali do nemocnice. Jen 39 % pacientů bylo vedeno jako těžké astma (!), podobné procento pacientů dostalo předepsáno více než 12 úlevových inhalátorů za rok, 4 % pacientů jich mělo za sledované období předepsáno přes 50! Naopak kortikoidy mělo předepsáno 86 % pacientů, ale 80 % dostalo méně než 12 balení ročně a skoro dvě pětiny (přesněji 38 %) dostalo méně než čtyři balení za rok.

V souvislosti se zprávou připomněl British Medical Journal pravidla pro sledování pacientů s astmatem ve Spojeném království: do 48 hodin od návštěvy na pohotovosti nebo hospitalizace pro astma má dojít k revizi terapie. Pacienti by měli dostávat osobní akční plány, ve kterých mají být mimo jiné poučeni o tom, co dělat v případě náhlého závažného zhoršení stavu.

Jako u mnoha tragédií, i zde hrál zřejmě rozhodující úlohu lidský faktor.

Torjesen I. Two thirds of deaths from asthma are preventable, confidential inquiry finds. BMJ 2014; 348: g3108

Royal College of Physicians. Why asthma still kills. National Review of Asthma Deaths. Royal College of Physicians 2014.