Vztah genotypu, plazmatického fibrinogenu a α1-antitrypsinu a exacerbací CHOPN

Dostupnost genetických vyšetření umožňuje testovat vztah genetických dispozic, jejich exprese a klinického ekvivalentu u různých chorob. Podobných studií přibývá, výsledky jsou často zajímavé a téměř nikdy černobílé. Tak i nedávná studie dánských autorů.

Ti se rozhodli ověřit hypotézu o vztahu fibrinogenu, α1-antitrypsinu a exacerbací CHOPN. Do analýzy zařadili 13 591 pacientů s CHOPN z Copenhagen General Population Study. Z těchto pacientů mělo 6 857 určen genotyp pro FGB-455 a FGB-448 a stanoveny hladiny fibrinogenu v plazmě; 13 405 pak bylo vyšetřeno pro alely S a Z genu SERPINA1 a určeny hladiny α1-antitrypsinu.

Zvýšené hladiny fibrinogenu i α1-antitrypsinu byly spojené s vyšším rizikem exacerbací, a to dosti podobně (HR = 1,14, resp. 1,18). Přítomnost Z alely byla také spojena se zvýšeným rizikem exacerbací, podobně jako touto alelou podmíněné snížení hladiny α1-antitrypsinu. Ovšem genotypy spojené s vyššími hladinami fibrinogenu neměly vyšší riziko exacerbací a ke zvýšení nedošlo ani tam, kde se vyskytovaly geneticky podmíněné vyšší hladiny fibrinogenu.

Takže to vše bude složitější.

 

 

Ingebrigsten TS, Marott JL et al. Fibrinogen and α1-antitrypsin in COPD exacerbations. Thorax 2015: 70: 1014-1021