Ve studii stoupal tlak stejně, jako ve studiích klesá

476958035-OFT-2-2014Ne, v nadpisu není chyba. A vztahy mezi různými studiemi teď ještě trochu zkomplikujeme. Závěr je naopak naštěstí jednoduchý a pozitivní.

Nejprve tedy k těm studiím. Na počátku je populace ze studie COMPASS. V té vůbec nešlo o sledování medikace. Ale když už byli všichni pacienti před randomizací zbaveni své lokální léčby na snížení nitroočního tlaku, napadlo autory, že je to výborná příležitost zjistit, jak v reálných podmínkách vypadají výsledky léčby glaukomu s otevřeným úhlem. Vzhledem k tomu, jak se dostali ke svým pacientům, tak sledovali nikoliv snížení nitroočního tlaku, ale naopak jeho zvýšení po vysazení léčby. Jako kontrola pak sloužili pacienti, kteří neměli žádnou topickou léčbu.

Výsledky potvrdily to, co je vidět ve studiích, tedy v uzavřených a kontrolovaných populacích, a to pro monoterapie i kombinace. Percentuální pokles (resp. zde zvýšení) nitroočního tlaku odpovídalo datům z randomizovaných slepých studií. Opačnou stranou mince je skupina pacientů, u kterých po vysazení léčby nitrooční tlak nestoupl o více než 25 %. I jejich počty ale odpovídaly zhruba datům ze studií.

Pozitivní závěr tedy v tomto případě zní, že u běžných pacientů můžeme zhruba očekávat terapeutickou odezvu takovou, jakou dokumentují uzavřené studie.

 

Jampel HD, Chon BH et al. Effectiveness of intraocular pressure–lowering medication determined by washout. JAMA Ophtalmol 2014; 132: 390-395