Úbytek svalové hmoty a CHOPN

EWGSOP je zkratka označující Evropskou pracovní skupinu pro sarkopenii u starších lidí. Skupina vytvořila kritéria pro diagnózu sarkopenie, a to jak z pohledu ztráty objemu svalové hmoty tak zhoršení funkce. Oboje je u pacientů s CHOPN časté, ale dosud se věnovalo málo pozornosti objektivnějšímu zhodnocení situace.

Na londýnské King’s College aplikovali kritéria EWGSOP u 622 pacientů s CHOPN. Prevalence sarkopenie jim pak vyšla na 14,5 % a rostla s věkem a stadiem choroby podle GOLD, ale nebyla závislá na pohlaví a také nekorelovala s oslabením kvadricepsu. Pacienti se sarkopenií vykazovali menší kapacitu fyzické aktivity a měli horší hodnoty funkčních vyšetření. Ale na pulmonální rehabilitaci reagovali podobně jako pacienti bez sarkopenie. Po rehabilitaci pak dokonce 12 ze 43 pacientů přestalo kritéria sarkopenie splňovat.

Pak je ovšem otázka, jak se věci přesně mají. Je-li sarkopenie definovaná jako věkem podmíněná a nevratná, musí být špatně tato definice nebo kritéria použitá ve studii. Z praktického hlediska je nejdůležitější fakt, že povzbuzování pacientů k zachování fyzické aktivity a objemu svalové hmoty je jistě smysluplné. To bude pravda nejen pro CHOPN.

 

Jones SE, Maddocks M et al. Sarcopenia in COPD: prevalence, clinical correlates and response to pulmonary rehabilitation. Thorax 2015; 70: 213-218