Tuberkulóza v Británii: vzestup, státní investice a mobilní jednotky

Tuberkulózu považujeme u nás za okrajovou záležitost a věc minulosti. Je to do značné míry pravda, poslední data z roku 2013 hovoří o 502 registrovaných případech (tj. 4,8 na 100 000 obyvatel). Představuje to meziroční pokles o výrazných 109 případů a v mezinárodním srovnání vynikající výsledek. Data z jiných evropských zemí ukazují, že je přesto dobré situaci nepodceňovat.

Jednou z takových zemí je Velká Británie, resp. Anglie. Tam bylo za rok 2013 hlášeno 7 290 případů (tj. 13,5 na 100 000 obyvatel) a trend je stoupající. Pokud by se vývoj nezměnil, znamenalo by to, že by Anglie za dva roky předstihla v počtu pacientů (v absolutních číslech!) celé Spojené státy. Zároveň roste počet nemocných s multirezistentní tuberkulózou (od roku 2000 z 28 na 68).

Stát se rozhodl jednat a představil pětiletou strategii boje s tuberkulózou. Plán jmenuje 10 hlavních oblastí zájmu (mimo jiné včasná diagnostika, lepší terapie, lepší sledování kontaktů nemocných, zvládnutí tuberkulózy u skupin s horší zdravotní péčí, jakými jsou např. bezdomovci a vězni, lepší screening mezi imigranty). Program se soustředí na velká města, kde je situace nejhorší. Plán počítá s investicí 11,5 milionu liber (to je dnes asi 400 milionů českých korun). University of London, která provozovala jedinou mobilní jednotku pro diagnostiku TBC, přichází s další jednotkou („TB bus“). Pacienti nejen vyplní dotazník, ale mohou být pro rychlou diagnostiku na místě také vyšetřeni rentgenem a sputum také pomocí PCR (polymerázové řetězové reakce). Navíc bude autobus poskytovat očkování proti chřipce a pneumokokové infekci a v budoucnu by měl přidat screening hepatitidy B a C a HIV. Zní to užitečněji než např. práce některých autobusů politických.

Britský zdravotní systém nemá nejlepší pověst a jeho negativní hodnocení je téměř tak populární jako hovory o počasí. Ale státní politika zdravotnictví existuje, stanovuje si cíle vycházející z aktuální situace a ve více oblastech byly intervence úspěšné. U nás jsme na tom s výskytem tuberkulózy naštěstí lépe. S výskytem účinných a úspěšných státních zásahů ve zdravotnictví je to otázka.

 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky. Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 30 [online] 2015 [cit. 17. 2. 2015]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/rychle-informace/vyskyt-tuberkulozy-ceske-republice-roce-2013

Torjesen I. Tuberculosis cases in England will outnumber US in two years unless trends are reversed. BMJ 2015; 350:h355

Public health England, NHS England. Collaborative tuberculosis strategy for England: 2015 to 2020. NHS England [online] 2015 [cit. 17. 2. 2015]. Dostupné z: www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396263/CollaborativeTBStrategyEngland_FINAL.pdf