Studie s protilátkou proti TSLP přinesla pozitivní výsledky

Astma patří k těm onemocněním, o kterých se s oblibou říká, že jsou komplexní a multifaktoriální. Jinak řečeno, stále existuje dost nemocných, jejichž reakce na běžnou léčbu se nevyvíjí podle očekávání. Jistě, může za tím být špatná adherence k léčbě. V průběhu let se zlepšuje naše chápání astmatu a imunitních reakcí, které k astmatu mohou vést. Jak se vše komplikuje, ukazuje se zároveň, že u některých pacientů nemusí nutně chabá odezva na léčbu souviset s tím, že by nebrali medikaci tak, jak mají.

Jednou z látek, jejíž úloha v astmatu je zřejmě podstatnější, než se mělo za to, je TSLP – thymic stromal lymphopoietin. V českých textech je možné se setkat s různými verzemi překladu (brzlíkový stromální lymfopoetin, thymový stromální lymfopoetin). Proti TSLP existuje monoklonální protilátka s názvem AMG 157. Při jejím podávání pacientům s mírným alergickým astmatem potvrdila AMG 157 ve srovnání s placebem pozitivní vliv na FEV1, na počty eozinofilů ve sputu i v periferní krvi před a po expozici alergenu. Snížilo se také množství NO ve vydechovaném vzduchu.

Jednalo se o malou studii (31 pacientů). Podstatné bylo, že se AMG 157 zdálo ovlivňovat nejen časnou, ale i pozdní alergickou reakci. To otevírá další otázky týkající se úlohy nebo úloh TSLP – a tedy i možného využití v léčbě nemocných s astmatem.

Gauvreau GM, O’Byrne PM et al. Effects of an anti-TSLP antibody on allergen-induced asthmatic responses. N Engl J Med 2014; 370: 2102-2110

Dahlén S-E. TSLP in asthma – a new kid on the block? N Engl J Med 2014; 370: 2144-2145