Screening pro karcinom prostaty: vyberte si

The Lancet, bezesporu prestižní medicínský časopis, uveřejnil výsledky třináctiletého sledování ERSPC (European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer). Data mluví na první pohled jasnou řečí: ve skupině se screeningem byla výrazně vyšší incidence karcinomu prostaty (1,91 po 9 letech, 1,66 po 11 a 1,57 po 13 letech sledování) a významně snížená mortalita na karcinom prostaty (příslušné poměry byly 0,85, 0,78 a 0,79 po 9, 11 a 13 letech). Pokud karcinomy hledáte, víc jich najdete a víc jich vyléčíte.

Méně jasně začne obrázek vypadat při podrobnějším zkoumání. Aby se zabránilo jednomu úmrtí, je nutné vyšetřit 781 mužů a odhalit 27 případů karcinomu prostaty, které by bez screeningu odhaleny nebyly. Autoři se k plošnému screeningu stavějí rezervovaně nebo alespoň opatrně, přestože i tato čísla se s délkou studie zlepšovala.

V úvodníku s názvem „Screening pro karcinom prostaty bude brzy dospělý“ je nálada podobně mírně optimistická. Optimismus souvisí se snížením mortality pro karcinom prostaty. Opatrnost pak zase s trojicí nepříjemných faktorů, které hodnotu screeningu snižují. Prvním je diagnostika mnoha tumorů, které by (nediagnostikovány) neznamenaly žádnou symptomatologii a úmrtí. Druhý souvisí s prvním. Diagnostikované karcinomy se často léčí a chirurgická i radiační léčba přinášejí mnoho nežádoucích účinků. Třetím faktorem je fakt, že screening, ani ten nejúspěšnější, neznamená úplnou prevenci úmrtí. V ERSPC zemřelo ve sledované skupině na karcinom prostaty o 190 mužů méně než ve skupině kontrolní, ale stále jich 355 na karcinom prostaty zemřelo. Recept vidí autoři v soustředění na nejrizikovější pacienty a nejrizikovější nádory. Těch je menšina, ale jsou zodpovědné za většinu mortality. Jednou z cest je využití indikovaných biopsií u vysokých hladin PSA a rizikových skupin (např. pozitivní rodinná anamnéza; hůře jsou na tom také černoši).

Američané mají názor jednoznačný a odlišný. V říjnu 2011 vydali doporučení, že se screening provádět nemá, protože přináší víc škody než užitku. Důvody jsou stejné, jaké uvádí úvodník The Lancet, jen je větší důraz kladen na skutečnost, že většina nádorů neléčena neprogreduje tak, aby zabila. Podle posledního průzkumu jsou v USA státy, kde se preventivně vyšetřuje 60 % mužů. JAMA Internal Medicine ve stejném čísle otiskla komentář s jednoznačným titulkem „Je čas zastavit screening pro karcinom prostaty“.

Takže si můžeme vybrat. Přístup ke stejným datům, v mnoha ohledech podobná výchozí pozice, ale zcela odlišný závěr.

 

Schröder FH, Hugosson J et al. Screening and prostate cancer mortality: results of the European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) at 13 years of follow-up. The Lancet 2014; 384: 2027-2035

Thompson IM, Tangen CM. Prostate cancer screening comes of age. The Lancet 2014; 384: 2004-2006

Sammon JD, Pucheril D et al. Contemporary nationwide patterns of self-reported prostate-specific antigen screening. JAMA Intern Med 2014; 174: 1839-1841

Prasad V. It is time to stop screening for prostate cancer. JAMA Inter Med2014; 174: 1841-1842