Screening může zmenšit odhodlání přestat kouřit

Americký státní systém zdravotního pojištění Medicare oznámil v únoru letošního roku na základě pozitivních výsledků studie NLST (The National Lung Screening Trial), že bude u pojištěnců s významnou anamnézou kouření hradit každoroční vyšetření nízkodávkovým CT. Součástí screeningu by měla být i intervence cílená k zanechání kouření.

Analýza dat ze zmíněné studie NLST ukazuje, že se do toho lékařům moc nechce, nebo alespoň že jejich snaha nemá příliš velký dopad. Zároveň studie mezi pacienty naznačuje, že se do toho také nechce mnoha kuřákům, a to paradoxně v souvislosti se screeningem.

Američané doporučují pro poradenství v souvislosti s odvykáním kouření systém 5A: Ask, Advice, Assess, Assist, Arrange follow-up. Během 12 měsíců po screeningu prošlo 77,2 % pacientů krokem „Ask“ (tedy dotazem, zda kouří), 75,6 % krokem „Advice“ (tj. dostalo se jim rady, že by měli přestat kouřit), 63,4 % pacientů udávalo krok „Asses“ (zhodnocení toho, jak moc pacient kouří), 56,4 % „Assist“ (rozhovor zaměřený na metodiku zanechání kouření a/nebo nabídka medikace). Pouze 10,4 % pacientů udalo, že se dostalo k poslednímu kroku („Arrange follow-up“, tedy domluvení další kontroly nebo sledování). Přitom první tři kroky nejsou spojené s vyšší pravděpodobností, že pacient přestane kouřit, zatímco „Assist“ znamená zvýšení této pravděpodobnosti o 40 %, poslední krok pak o 46 %. Jedná se o data sbíraná u pacientů, takže je možné, že ve skutečnosti byli lékaři snaživější; pokud si ovšem pacient intervenci nepamatuje, neměla žádný efekt.

Ale lékaři to nemají jednoduché. Idea byla taková, že diskuse nad výsledky screeningu představuje příležitost otevřít diskusi mimo jiné o tom, jak je důležité přestat kouřit. Průzkum mezi pacienty však ukázal, že skoro polovina z nich si screening spojuje s ochranou před následky kouření a paradoxně snižuje ochotu přestat kouřit. Lékařům tak tedy přibyla nutnost vysvětlit a připomenout vyšetřeným kuřákům, že vyšetření neznamená žádný příspěvek ke snížení rizika onemocnění.

 

 

Park ER, Gareen IF et al. Primary care provider-delivered smoking cessation interventions and smoking cessation among participants in the National Lung Screening Trial. JAMA Intern Med 2015; 175: 1509-1516

Zeliadt SB, Heffner JL et al. Attitudes and perceptions about smoking cessation in the context of lung cancer screening. JAMA Intern Med 2015; 175: 1530-1537

Ong MK. Tobacco cessation – we can do better. JAMA Intern Med 2015;75: 1516-1517