S grantem se kuřáci hledají snáz

Centres for Disease Control and Prevention je americká státní organizace, která se zabývá prevencí různých onemocnění. Historicky šlo o nemoci infekční, postupně dostala práce Center mnohem širší záběr. Dnes tato organizace pracuje s rozpočtem skoro 7 miliard dolarů a věnuje se například prevenci následků chronických chorob nebo pracovních úrazů. Podstatnou část rozpočtu věnuje na granty podporující různé preventivní aktivity.

Podobně byla financovaná i studie, ve které dostávalo 19 terénních zdravotnických zařízení v New Yorku prémie za zvýšenou péči o vyhledávání kuřáků a intervenci ve smyslu podpory zanechání kouření. Pracoviště do studie se zařazovala podle počtu pacientů využívajících Medicaid, tedy zdravotní pojištění pro obyvatele s nižšími příjmy, protože mezi těmi je kuřáků víc. Pracoviště dostávalo prémii 20 dolarů za každou intervenci. Za tu se považovalo poradenství ze strany lékaře, předepsání léků podporujících zanechání kouření nebo doporučení na speciální odvykací linku. Na prémiích se utratilo 220 000 dolarů. Ve sledovaném období dvou let se zvýšil počet zdokumentovaných kuřáků (z 24 % na 27 %), zdvojnásobil se počet intervencí (původně u 23 % kuřáků, na konci období u 54 % kuřáků). Nesledovala se ovšem úspěšnost ve smyslu zanechání kouření.

Za klíčové považovali autoři použití elektronických zdravotních karet. Ty umožňovaly jednak sledování průběhu celé akce, jednak také připomínku pro lékaře, že se má na kouření ptát nebo že má u kuřáka zasáhnout.

Američané byli a jsou úspěšní ve snižování spotřeby cigaret, a to kombinací nejrůznějších, často restriktivních opatření. Ruku v ruce s poklesem množství vykouřených cigaret klesaly i počty souvisejících onemocnění.

U nás se teď vede další zbytečná debata o tom, zda je zákaz kouření v restauracích zásahem do osobní svobody kuřáka. Pokud kuřáci platí stejné zdravotní pojištění, pak je jejich rozhodování pseudosvobodné, protože náklady za léčbu následků kouření platí i nekuřáci. Snad to někdo konečně řekne nahlas.

 

Voelker R. Incentives to help smokers. JAMA 2015; 313:125.