Psalo se před 35 lety… oftalmologie

Timolol je na seznamu základních léků Světové zdravotnické organizace. Tento seznam zahrnuje minimum pro základní systém zdravotní péče. Na seznam se dostanou jen léky účinné, bezpečné a také levné (i když je tak autoři nenazývají, píší o „cost-effectiveness“). To vše timolol splňuje. Nebyl tu ale vždy.

Před 35 lety vyšel v Archives of ophthalmology článek srovnávající placebo a různé koncentrace timololu. Obě krajní (0,1 % a 1,0 %) se neujaly. Všechny studované koncentrace snižovaly nitrooční tlak, od 0,5% koncentrace pak už nedocházelo ke zvýšení účinnosti. Ve studii neměl timolol vliv na krevní tlak, zrakovou ostrost a průměr papily. Zvyšující se koncentrace měla lineární vliv na puls – klidové hodnoty se snižovaly.

První práce o timololu vyšla o 3 roky dřív, tam šlo o ověřování na zdravých dobrovolnících. Historie jde ještě o pár let zpátky – k náhodnému zachycení vlivu betablokátorů na nitrooční tlak. Stalo se tak u pacientů, kteří betablokátory dostávali v souvislosti se svým kardiovaskulárním onemocněním.

Timolol je neselektivní betablokátor, proto je stále nutná opatrnost u kardiaků a astmatiků. Jinak betablokátory mají své světlejší i temnější chvilky. Někdy jsou obviňovány z nejrůznějších závažných nežádoucích účinků, pak je vše zapomenuto (možná proto, že se mohlo jednat o náhodný souběh a betablokátory za příslušným nežádoucím účinkem ve skutečnosti nebyly). Jindy se objeví pokus o jejich využití v nových indikacích (naposledy například při léčbě bércových vředů). Ale timolol zůstal a ještě tu asi nějaký rok s námi vydrží.

 

World Health Organisation. 18th edition essential medicines. WHO Model list (april 2013). WHO [online]. 2013 [cit. 6. 6. 2014]. Dostupné z: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/93142/1/EML_18_eng.pdf?ua=1

Zimmerman TJ, Kass MA et al. Timolol maleate. Efficacy and safety. Arch Ophthalmol 1979; 97: 656-658

Katz IM, Hubbard WA et al. Intraocular pressure decrease in normal volunteers following timolol ophthalmic solution. Investigative Ophthalmology 1976; 15: 489-92