Probiotika a prevence astmatu: žel bez efektu

Současná vlna zájmu o naše tiché střevní souputníky přinesla mnoho zajímavých poznatků a nových souvislostí. Pronikla dokonce i do televizní reklamy výrobců jogurtů slibujících zlepšení veškerých aspektů života. Když o sebe pečujete…

U vztahu střevní flóry k alergiím a potažmo astmatu nejde o módní výstřelek, v různých podobách se tato teorie objevuje roky. Podávání probiotik se z tohoto pohledu jeví jako logický krok. U atopické dermatitidy podávání probiotik matce v těhotenství, dítěti brzy po porodu nebo v kombinaci snížilo výskyt o 21 %. Zkusit něco podobného u astmatu bylo nutné.

Metaanalýza prvních takových studií došla v roce 2007 k závěru, že u astmatu probiotika efekt nemají. Od té doby proběhly další studie, ale nová revize dat závěr nemění: u astmatu, hvízdání a infekcí dolních dýchacích cest se preventivní účinek probiotik neprokázal. Autoři ovšem upozorňují, že většina dosud zveřejněných studií byla malá a měla příliš krátkou dobu sledování (v průměru dva roky). Tak uvidíme.

 

 

Pelucchi c, Chatenoud L et al. Probiotics supplementation during pregnancy or infancy for the prevention of atopic dermatitis a meta-analysis. Epidemiology 2012; 23: 402-414

Azad MB, Coneys JG et al. Probiotic supplementation during pregnancy or infancy for the prevention of asthma and wheeze: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013; 347: f6471