Potvrzen vztah astmatu a spánkové apnoe

V prospektivní studii se potvrdil vztah mezi astmatem a zvýšením rizika vzniku obstrukční spánkové apnoe. Riziko vzniku spánkové apnoe (potvrzené polysomnografií) se s astmatem zvýšilo skoro o 40 %, i když s  širokým intervalem spolehlivosti (1,06 – 1,82; 95% CI).

Důležité je právě to, že se jednalo o prospektivní studii s dlouhým sledováním – The Wisconsin Sleep Cohort Study byla spuštěna v roce 1988. Účastníci studie podstupovali polysomnografii každé čtyři roky. Slabinou je na druhou stranu skutečnost, že diagnóza astmatu byla ověřována jen dotazníkem, chybí tedy přesné údaje o závažnosti choroby a o terapii.

Autoři nabízejí přehled možných příčin a souvislostí, včetně odkazů na příslušnou literaturu. Studie samotná na to už ze své podstaty odpovědět nemohla. To čeká na další zkoumání.

 

Teodorescu M, Barnet JH et al. Association between asthma and risk of developing obstructive sleep apnea. JAMA 2015; 313: 156-164