Placebo funguje už u kojenců; nebo jejich rodičů

Na dvou pediatrických univerzitních pracovištích v Pennsylvanii dali dětem ve věku 2 – 47 měsíců výtažek z aloe, placebo nebo nic. Děti byly vyšetřovány kvůli nespecifickému nočnímu kašli trvajícímu méně než 7 dnů. Sledovali pak jednoduchým dotazníkem (vyplňovali rodiče) frekvenci kašle, tíži příznaků, výskyt rýmy a vliv kašle na spánek dětí a rodičů. Aloe i placebo fungovaly lépe než nic, ale mezi aloe a placebem nebyl žádný rozdíl.

Z výsledků se nedá odhadnout, jaký vliv měl věk dítěte a zda tedy mohly větší děti reagovat na vysvětlení, že dostanou na svůj kašlík nějakou medicínu. Pokud ne, pak byl placebo efekt jen u rodičů. Ten by se pochopit dal celkem snadno, svůj efekt má jistě uklidňující slovo lékaře. Zároveň rodiče odcházejí s nějakým lékem, resp. předpisem.

Kdo z nás umí dobře napsat recept na placebo? A uměli bychom stejně uvěřitelně předávat takový recept ve srovnání s receptem na nějaké léčivo?

 

Paul IM, Beiler JS et al. Placebo effect in the treatment of acute cough in infants and toddlers. A randomized clinical trial. JAMA Pediatr 2014; 168: 1107-1113

Taylor JA, Opel DJ et al. Using the placebo effect to treat cold symptoms in children. JAMA Pediatr 2014; 168: 1091-1092