Paradoxní reakce na betamimetika u chronické obstrukční plicní choroby

testování pacientaO paradoxním účinku betamimetik u některých nemocných s chronickou obstrukční plicní chorobou se ví. Autoři studie z The Lancet Respiratory Medicine využili velkou kohortu ze studie COPDGene ke zpřesnění údajů o výskytu tohoto fenoménu.

Celkem bylo vyšetřeno skoro deset tisíc pacientů. Paradoxní reakce se v testu vyskytla u 4 % pacientů s chronickou obstrukční chorobou plic a u 5 % kuřáků bez obstrukce; výskyt byl výrazně četnější u černochů. Paradoxní reakce byla nezávisle spojena s horší dušností, horším výsledkem šestiminutového testu chůze, vyšším BMI, obstrukcí dýchacích cest a vyšším výskytem exacerbací.

Podobná frekvence u nemocných a u kuřáků bez obstrukce otevírá otázku, jaký je vztah (pokud nějaký) k chronické obstrukční chorobě plic, nebo zda jde o fenomén, který může u některých nemocných komplikovat léčbu, ale s nemocí jako takovou nesouvisí.

 

Bhatt SP, Wells JM et al. Radiological correlates and clinical implications of the paradoxical lung function response to β2 agonists: an observational study. Lancet Respir Med 2014; 2: 911-918