Nová doporučení pro léčbu plicní fibrózy

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine otiskl nová doporučení pro léčbu idiopatické plicní fibrózy (IPF). Dokument je společným stanoviskem americké, evropské, japonské a jihoamerické společnosti pro respirační onemocnění. Na doporučeních pracoval předseda a sedmnáctičlenný panel odborníků; u osmi z nich vyslovila American Thoracic Society obavy z konfliktu zájmů, takže v dalším průběhu se mohli zúčastnit diskuse, ale ne tvorby konečné podoby dokumentu.

Doporučení mají strukturu odpovědí na osm otázek souvisejících s léčbou IPF (Má být pacient s IPF  léčen 1. antikoagulační léčbou, tj. warfarinem? 2. inhibitorem tyrosinkinázy imatinibem? 3. kombinací prednison – azathioprin a N-acetylcystein? 4. ambrisentanem, selektivním antagonistou ETa endotelinového receptoru? 5. inhibitorem tyrosinkinázy nintedanimbem? 6. pirfenidonem? 7. inhibitorem fosfodiesterázy sildenafilem? 8. bosentanem nebo macitentanem?). Ke každé otázce se panel vyslovuje ve smyslu jednoznačného doporučení nebo podmíněného doporučení, a to pro léčbu nebo proti jejímu použití. V samostatné kapitole se pak panel vyjadřuje k dalším terapeutickým možnostem.

Dokument doplňuje, resp. pozměňuje doporučení z roku 2011. U osmi samostatně postavených terapeutických možností se doporučení mění, a to většinou proti léčbě (u otázek 1–4 je doporučení silně proti léčbě, u otázek 7 a 8 podmínečně proti léčbě, u otázek 5 a 6 podmínečně pro léčbu). Beze změny zůstávají další možnosti (transplantace plic, léčba přidružené plicní hypertenze, léčba antacidy a monoterapie N-acetylcysteinem).

 

Praktické desetistránkové shrnutí je volně přístupné na stránkách časopisu (http://www.atsjournals.org/doi/suppl/10.1164/rccm.201506-1063ST/suppl_file/executive_summary.pdf).

Raghu G, Rochwerg B et al on behalf of the ATS, ERS, JRS, and ALAT. An official ATS/ERS/JRS/ALAT clinical practice guideline: treatment of idiopathic pulmonary fibrosis: executive summary. An update of the 2011 clinical practice guideline. Am J Respir Crit Care Med 2015; 192: 238-248