Nosní polypy a astma

Vztah nosních polypů a astmatu není jednoznačný, některé studie ukazují na zvýšené riziko astmatu u pacientů s polypy, jiné takový vztah nepotvrdily.

Studie převážně dánských autorů porovnává koncentraci cytokinů ve vzorcích tkáně z nosních polypů, sliznice dolních skořep a bronchiální sliznice. Th2 cytokiny vykazovaly vyšší koncentraci ve tkáni získané z nosních polypů. Profil (tedy vzájemné poměry koncentrace různých cytokinů) významně koreloval mezi polypy a bronchiální sliznicí – to by svědčilo pro obdobný charakter zánětu. Koncentrace IL-13 byla významně vyšší v polypech pacientů s astmatem, ale nikoliv u pacientů bez astmatu. Zároveň se u pacientů s polypy, ale bez astmatu nepotvrdil výskyt subklinického bronchiálního zánětu.

 

 

Håkansson K, Bachert C et al. Airway inflammation in chronic rhinosinusitis with nasal polyps and asthma: the united airways concept further supported. PLOS One 2015; doi: 10.1371/journal.pone.0127228