Nejbezpečnější jsou matky s normální vahou

Analýza švédského národního registru potvrdila, že děti narozené matkám s normálním BMI mají nižší novorozeneckou úmrtnost než děti matek s nadváhou a matek obézních. Rozdíly nebyly velké – ani nemohly být, protože Švédsko patří k zemím s velmi nízkou porodní úmrtností – ale byly statisticky významné. Nejhůř na tom byly děti matek těžce obézních. U porodů v termínu byla úmrtí spojená s asfyxií a kongenitálními anomáliemi, vyšší bylo ale také riziko předčasných porodů. Autoři neměli k dispozici data o tom, jak matky přibývaly na váze v průběhu těhotenství, což představuje další rizikový faktor už dříve dokumentovaný.

Je lépe být zdravý, bohatý a mít normální hmotnost. Teď to vypadá, že to platí i o matce. Ale co z toho všeho si člověk může zajistit sám?

 

Johansson S, Villamor E et al. Maternal overweight and obesity in early pregnancy and risk of infant mortality: a population based cohort study in Sweden. BMJ 2014; 349: g6572

Owe KM. Weight in early pregnancy and outcomes in early infancy. BMJ 2014; 349: g6850