Může plicní rehabilitace bez odborníka ublížit?

Přinejmenším nepomůže, přestože by podle všech očekávání, a také oficiálních doporučení, pomáhat měla.

Vezměme to popořádku. Exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci představují velkou zátěž pro pacienta a také nemalé břemeno pro celý systém. Opakované hospitalizace jsou v takových případech časté. Pulmonální rehabilitace se stala součástí doporučení jak v amerických tak evropských podmínkách. Podkladem pro tato doporučení bylo několik menších studií, ve kterých se prokázalo zlepšení fyzických funkcí, lepší kvalita života i snížení pravděpodobnosti opakované hospitalizace. Ve všech studiích byla rehabilitace zahájena během hospitalizace nebo krátce po ní.

Rozruch tedy pochopitelně vzbudila studie, která nejen pozitivní vliv rehabilitace nezopakovala, ale dokonce se v rehabilitované skupině oproti kontrole objevil vyšší počet úmrtí. Jsou tedy doporučení v pořádku?

Studie byla dost velká (skoro čtyři stovky pacientů), dobře navržená a pečlivě provedená. Bližší pohled na výsledky naznačuje jako jedno z vysvětlení špatnou adherenci k rehabilitaci. Oproti dřívějším studiím byla hospitalizace krátká (do 5 dnů) a rehabilitace zůstala hodně v rukou pacientů. Po 12 měsících sledování na tom byly obě skupiny fyzicky stejně, takže nejspíš k žádnému soustavnému tréninku nedošlo. Ostatně polovina pacientů špatnou adherenci připouštěla sama. Autoři výsledek připisují také relativně velkému počtu těžších pacientů s větší dušností.

Každá rehabilitace, resp. jakákoliv změna životního stylu závislá na pacientovi, může mít dobrý efekt, pokud je dostatečně intenzivní. Studie u jiných chronických onemocnění (srdeční selhávání, diabetes) ukazují, že pro takovou intenzitu je nutná systematická podpora. Pokud pacienty někdo dlouhodobě nepodporuje, nespolupracuje s nimi a nekontroluje je, je adherence slabá a výsledky rovněž. Pokud s nemocnými někdo pečlivě pracuje, výsledky se dostaví. Pak ovšem nefarmakologická intervence přestane být levná, a tedy žádoucí.

Neúspěšná studie přinesla bohatou diskusi, do které se konstruktivním způsobem zapojili i autoři. Takže vlastně negativní výsledek přinesl pozitivní dopad.

Greening NJ, Williams JEA et al. An early rehabilitation intervention to enhance recovery during hospital admission for an exacerbation of chronic respiratory disease: randomised controlled trial. BMJ 2014; 349:g4315

Man WD-C, Kon SSC, Maddocks M. Rehabilitation after an exacerbation of chronic respiratory disease. BMJ 2014; 349:g4370