Možná přes milion astmatiků léčených v Británii astma nemá

Britský NICE (National Institute for Health and Care Excellence) vydal k připomínkování náčrt nových léčebných doporučení pro astma. Právě podle NICE až třetina pacientů léčených v UK pro astma nemá pro tuto diagnózu jasný průkaz. Potíž spočívá v tom, že u mnoha nemocných diagnóza stojí a padá s odběrem anamnézy.

Nová doporučení považují za základ vyšetření u pacientů starších 5 let spirometrii. Poměr FEV1/FVC pod 70 % se považuje za pozitivní ve smyslu obstrukce dýchacích cest. Následovat by měl bronchodilatační test.

U starších 16 let by se mělo provést vyšetření koncentrace oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu. Tam, kde přetrvávají diagnostické pochybnosti, by měl následovat provokační test (např. histaminem). U dětí pod 5 let má lékař podle stejných doporučení NICE léčit příznaky na základě fyzikálního vyšetření a klinického úsudku, a to až do doby, kdy pacient dosáhne věku vhodného pro další vyšetření.

V doporučení je také zmínka o tom, že je vhodné při odebírání anamnézy zjišťovat, zda se příznaky zmírňují ve dnech mimo práci – až u 10 % dospělých astmatiků je nemoc podmíněna expozicí na pracovišti (chemikálie, ale také prach).

Z našeho pohledu je zajímavé, že se u každého funkčního vyšetření praví, že se má pacientovi doporučit, nikoliv, že se má provést. Jinak ale je u nás situace diametrálně rozdílná v tom, že tíha diagnostiky (a terapie) astmatu neleží tolik na bedrech praktických lékařů.

 

Wise J. Use clinical tests to diagnose asthma and to avoid overdiagnosis, says NICE. BMJ 2014; 2015; 350:h522

National Institute for Health and Care Excellence. Asthma – diagnosis and monitoring. NICE [online] 2015 [cit. 6. 5. 2015]. Dostupné z: http://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/GID-CGWAVE0640