Léčba může zhoršit kvalitu života víc než příznaky

Autoři studie v posledním čísle European Respiratory Journal se při hodnocení vlivu astmatu na kvalitu života pacientů nespolehli na existující dotazníky a metodologii, ale využili svoji zkušenost z jiných oblastí medicíny a dotazník rozšířili. K tomu přidali informaci o závažnosti choroby a závažnosti a frekvenci symptomů.

Ukázalo se, že pro kvalitu života byly důležitější vlivy léčby a sociálních dopadů, případně omezení některých aktivit, než vlastní příznaky choroby.

 

Stucky BD, Sherbourne CD et al. Understanding asthma-specific quality of life: moving beyond asthma symptoms and severity. Eur Respir J 2015; 46: 680-687