Kyselina listová a exfoliativní glaukom

Data z Nurses‘ Health Study a Health Professionals Follow-Up Study dobře posloužily už vícekrát: kvalitní a spolehlivé databáze, velké soubory pacientů a mnoho sledovaných faktorů z nich učinilo po stránce medicínských dat zlatý důl.

Teď se sledoval vztah mezi kumulativní spotřebou vitaminů skupiny B (tj. B6, B12 a kyseliny listové) a výskytem exfoliativního nebo suspektního exfoliativního glaukomu. Pečlivá statistická analýza prokázala rozdíl mezi pětinou účastníků s nejvyšší spotřebou a pětinou s nejnižší spotřebou. Příjem vitaminů se odhadoval na základě průměrování údajů o dietních zvyklostech. V kvantilu s nejvyšší spotřebou se nejednalo jen o přirozené zdroje kyseliny listové, ale často o potravinové doplňky, ze kterých se vitamin lépe vstřebává. Tato skupina měla asi o čtvrtinu nižší riziko exfoliativního glaukomu nebo suspektního exfoliativního glaukomu. Zjištěný trend ovšem nedosáhl – byť těsně – statistické významnosti. Pro ostatní zkoumané vitaminy se žádný podobný trend nenašel. Jinak se ve skupině s nejvyšším příjmem vitaminů také spotřebovalo méně alkoholu, kofeinu a cigaret, skupina měla také nižší BMI – ale tyto faktory neměly podle statistiky na výskyt glaukomu žádný vliv.

Výsledky se zdají potvrzovat důležitou roli homocysteinu pro vznik exfoliativního glaukomu a také ochranný účinek kyseliny listové.

 

Kang JH, Loomis SJ et al. A prospective study of folate, vitamin B6, and vitamin B12 intake in relation to exfoliation glaucoma or suspected exfoliation glaucoma. JAMA Ophtalmol 2014; 132: 549-559