Kouření zabíjí i jinak

Kouření najdeme jako rizikový faktor u tolika možných chorob a jejich důsledků, až to můžeme přestat vnímat. Čerstvá analýza z USA ukazuje, že kouření je spojeno s vyšší mortalitou i u chorob, kde se s vlivem kouření v takové míře nepočítalo. Takže bychom měli být ve střehu, i když se základní sdělení o škodlivosti kouření opakuje způsobem skoro fádním.

Oficiální zpráva amerického ministerstva zdravotnictví uvádí 21 chorob, u nichž je vztah mezi kouřením a vyšší mortalitou prokázán. Z tohoto seznamu je pak odvozen odhad 480 000 úmrtí ročně spojených s kouřením jen v USA. Na černé listině diagnóz je 12 typů karcinomů, 6 typů kardiovaskulárních chorob, diabetes, chronická obstrukční plicní nemoc a pneumonie (včetně chřipkové).

Analýza zveřejněná v New England Journal of Medicine přidává dalších 14 položek. Když vynecháme úmrtí z neznámých příčin (i když i tam je riziko u kuřaček trojnásobné a u kuřáků dvojnásobné), zbývají stále infekce, karcinom prsu a prostaty, ischemie střeva, renální selhání, ostatní choroby zažívacího traktu (včetně Crohnovy choroby a akutní pankreatitidy, kde data ukazující vztah ke kouření existují) a také cirhóza jater. U cirhózy analýza nepotvrdila vztah k dávce (tedy množství vykouřených cigaret) ani pozitivní vliv tam, kde se kuřák závislosti zbavil. Nabízelo by se spojení s vyšší spotřebou alkoholu (podle hesla „kdo kouří, ten pije“), ale tak jednoduché to nebude, protože zvýšená mortalita se potvrdila i u těch, kdo kouřili, ale alkohol nekonzumovali.

Určitý vliv na výsledky může mít výběr kohorty – jedná se s převahou o bílé a nadprůměrně vzdělané Američany (ze studií jako Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort, Nurses‘ Health Study I, Health Professionals Follow-up Study, Women’s Health Initiative atp.). Nezdá se však pravděpodobné, že by to závěry dramaticky pozměnilo.

Přesvědčivé – snad i pro některé kuřáky. Úloha lékařů se nemění a je nevděčná a jasná: pokusit se přesvědčit alespoň někoho, že se kouřením pomalu ale jistě zabíjí a že stojí za to se snažit přestat.

 

 

Carter BD, Abnet CC et al. Smoking and mortality – beyond established causes. N Engl J Med 2015; 372: 631-640