Kontrola u pneumologa a riziko časné další hospitalizace

Pacienti s CHOPN mají mimo jiné zvýšené riziko časné rehospitalizace po propuštění z nemocnice. Skupina izraelských autorů se pokusila vytvořit profil pacienta, který po propuštění nepřijde na kontrolu k pneumologovi a také se snažila ověřit, jak důležitá kontrola u pneumologa pro riziko nové hospitalizace je.

Na druhou otázku je odpověď jednoduchá: kontrola u pneumologa důležitá je. Pacienti, kteří na kontrolu k pneumologovi nepřišli, měli asi třikrát vyšší riziko další hospitalizace do 3 měsíců od propuštění (OR 2,91; 95% CI, 1,06 – 8,01). Na kontrolu do 30 dnů od propuštění nepřišlo 65,9 % pacientů. Tito nemocní měli vzdálenější bydliště, vyšší počet hospitalizací v předchozím roce, méně často měli doporučení ke kontrole v propouštěcí zprávě a méně často chodili na kontrolu k pneumologovi v předchozím roce. Tady je to s interpretací obtížnější. Některé faktory jsou ovlivnitelné (propouštěcí zpráva), jiné ovlivnitelné nejsou a přitom mohou mít logicky podstatný dopad (vzdálenost od ambulance). Zbývající mohou znamenat horší adherenci, ale také horší celkový průběh choroby.

 

 

Gavish R, Levy A et al. The association between hospital readmission and pulmonologist follow-up visits in patients with CHOPN. Chest 2015; 148: 375-381