Inhalační kortikosteroidy: je centimetr výšky hodně, nebo málo?

respiro 7Autoři studie CAMP (Childhood Asthma Management Program) se rozhodli využít studie také k objasnění otázky, jaký vliv má užívání inhalačních kortikosteroidů u dětí na jejich růst. Vcelku převládá názor, že inhalační kortikosteroidy podávané u dětí před pubertou růst zbrzdí (o 0,5 – 3 cm). Názory se liší na to, zda tuto ztrátu doženou. Výsledky dlouhodobého sledování přinášely rozporuplné výsledky. Autoři vycházeli z hypotézy, že děti, u kterých byl v průběhu studie CAMP podáván budesonid, po přechodném zpomalení růstu dorostou ty děti, kterým steroidy ve studii podávány nebyly. Už jednou, v roce 2009, po devítiletém sledování, přišli se závěrem, že k vyrovnání výšky nedojde. Nyní publikovaná práce přichází s daty po dalších třech letech sledování. Závěr: rozdíl ve výšce zůstává. §§§

V průměru se jedná o jediný centimetr. Rozdíl je o něco větší u dívek, ale rozdíly mezi pohlavími, rasou, věkem při zařazení do studie ani trvání astmatu při zařazení do studie nebyly statisticky významné. Naopak statisticky významný byl vliv dávky v přepočtu na kilogram a den. Pro nižší výšku v dospělosti byly statisticky významné také příslušnost k hispánskému etniku, ženské pohlaví, nižší výška při vstupu do studie, větší BMI, délka trvání astmatu, pozitivní kožní testy pro atopii a nedostatek vitaminu D. To už jsou ovšem údaje, na které studie nebyla stavěná a zaměřená.

Studie ovšem potvrdila, že podávání kortikoidů je spojeno také se zbrzděním růstu a že se rozdíl mezi skupinami časem zmenšil – a zastavil se na průměru asi 1 cm.

Autoři sami uvádějí, že přínos léčby inhalačními steroidy zdaleka převažuje úbytek tělesné výšky. Zároveň doporučují, aby se na začátku léčby vše detailně probralo s rodiči.

Dá se očekávat, že dobře vysvětlené souvislosti u rozumných rodičů terapii neovlivní. Výsledek studie sotva vzbudí novou vlnu obav z léčby steroidy. Požadavek na používání minimální účinné dávky je však jistě rozumný.

(Kelly W, Sternberg AL et al. Effect of Inhaled Glucocorticoids in Childhood on Adult Height. N Engl J Med 367: 904–912, 2012)