Dvojice stentů stejně účinná jako dvojkombinace lokální terapie

Šlo o studii, která srovnávala účinnost dvou mikrostentů (iStent inject) s fixní kombinací timolol/latanoprost. Studie probíhala v centrech v šesti zemích (Itálie, Španělsko, Polsko, Německo, Spojené království a Arménie), zařazeno bylo 192 pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem, u nichž lokální monoterapie nevedla k dostatečnému poklesu nitroočního tlaku.

U pacientů byla nejprve přerušena lokální léčba na dobu 2 – 4 týdnů, podle typu terapie. Pak byli zařazeni do jedné ze skupin: 94 pacientů do skupiny léčené chirurgicky, 98 do skupiny léčené fixní kombinací kapek. Chirurgické řešení spočívalo v zavedení dvou mikrostentů (nazální strana, s odstupem 60 – 90°), původně ze dvou vpichů, po změně aplikátoru v průběhu studie pak z jednoho vpichu. Mikrostent iStent inject má konický tvar, hrot je ve Schlemmově kanálku, užší krček zůstává v trámčině a širší válcovitá hlava je v přední komoře.

Po ročním sledování bylo v chirurgicky ošetřené skupině signifikantně víc pacientů se snížením nitroočního tlaku o 50 a více procent. Jinak rozdíly mezi skupinami nebyly statisticky významné. Podobný byl také vertikální poměr C/D. Výskyt nežádoucích účinků byl také srovnatelný.

Teď je důležité sledovat dlouhodobý efekt.

 

Fea AM, Belda JI et al. Prospective unmasked randomized evaluation of the iStent inject® versus two ocular hypotensive agents in patiens with primary open-angle glaucoma. Clinical Ophtalmology 2014; 8: 875-882