Dvěma větami 05/2014

Skupina dětských nefrologů z Itálie spustila mezi 1 129 evropskými pediatry průzkum zaměřený na diagnostiku a léčbu infekcí močových cest u dětí. Zjistili velké rozdíly individuální, a také mezi jednotlivými zeměmi, celkově pak velmi malou konzistenci s některými z platných doporučení pro léčbu (NICE, americká Academy of Pediatrics, italské společnosti pro pediatrickou nefrologii).

Hadjipanayis A, Grossman Z et al. Current primary care management of children aged 1 – 36 months with urinary tract infections in Europe: large scale survey of paediatric practice. Arch Dis Child 2014; doi: 10.1136/archdischild-2014-306119

 

V úvodníku British Medical Journal si tři holandští autoři stěžují, že jen v sedmině studií léky podávané v souvislost se symptomatologií dolních močových cest přinesly pacientům alespoň středně velkou úlevu, jak ji definuje IPSS (International Prostate Symptom Score). Jednalo se o průměry zlepšení skóre, takže část mužů měla účinek lepší, zbytek asi alespoň neměl účinky nežádoucí; jinak by se nedal vysvětlit takový objem preskripce – pokud to není tak, že je chybně nastavené IPSS a pacientům menší změna skóre stačí.

Blanker MH, van Deventer KR, Bijl D. Measuring symptomatic relief in men with lower urinary tract symptoms. BMJ 2014; 349: g6664

 

O přediagnostikování u dospělých se nějaký čas mluví hlavně v souvislosti se screeningem, u dětí zatím pozornosti uniká více. Přehled možných diagnóz v amerických podmínkách (ADHD, bakteriémie, potravinové alergie, hyperbilirubinémie, obstruktivní spánková apnoe, infekce močových cest) a  možných příčin přináší časopis Pediatrics; českou hitparádu si musíte doplnit sami.

Coon ER, Quinonez RA et al. Overdiagnosis: how our compulsion for diagnosis may be harming children. Pediatrics 2014; 134: 1013-1023